Rotary pokret od 1905. godine


Inauguracija web stranica našega Kluba podudara se sa proslavom 100 godišnjice Rotary pokreta u svijetu. RC Rijeka dao je već značajan prilog toj povijesnoj zgodi izdao je knjigu ROTARY I MI – prvih 100 godina u autorstvu Olega Mandića, člana osnivača našeg matičnog Kluba. Zainteresirani će podatke o samoj knjizi i o njenom mogućem pribavljanju naći na daljnjim stranicama ovog weba, ali raduje nas činjenica da ovaj internetski iskorak možemo također svrstati u naš mali doprinos daljnjoj promociji rotarijanstva.  Sve to naime možemo podvrstati pod nadahnutu misao Paula Harrisa o važnosti davanja umjesto primanja. Jer samo onaj čovjek koji je u stanju radovati se kada daje, kada pruža ruku pomoći potrebitome, a ruku pomirbe suparniku, samo je takav čovjek u svojoj duši ovladao osnovnim zasadama rotarijanstva, kojime se svi mi dičimo.

Prve decenije opstanka Rotarya obilježene su učvršćivanjem uvjerenja u ispravnost rotarijanskih načela i sukladno tomu traženja optimalnih načina za njihovo provođenje u život.Tada bilježimo i osnutak RC Sušak (7/9/1930) čiji smo mi, RC Rijeka priznati sljednici. Sredina prošlog stoljeća karakterizirana je bespomoćnošću zdravih i hvalevrijednih rotarijanskih pobuda prema zlu i nasilju proizašlih ili vezanih za II. Svjetski rat, kao i nemogućnošću širenja rotarijanske misli, iz društveno političkih razloga, na dio svijeta u kojem smo se nažalost i mi našli.

Zadnje pak godine 19. stoljeća obilježile su renesansu Rotarya. Broj članova prelazi brojku 1.000.000. U članstvo se primaju i žene, što prije nije bio slučaj. A tim značajnim podacima valja pribrojiti i za nas najvažniji: 1. svibnja 1993., kada je (ponovno) osnovan naš RC Rijeka. Došli smo time u priliku da nakon pola stoljeća šutnje ostvarimo krug istomišljenika – poslovnih ljudi i profesionalaca koji vjeruju u važnost humanitarne podrške i u pomoć izgradnji mira, koji teže podržavanju visokih etičkih razina u svim profesijama, kao i stvaranju boljeg međusobnog razumjevanja. Danas, nakon 13 godina, možemo bez lažne skromnosti reći da smo u našim plemenitim nastojanjima uglavnom i uspjeli.