Otišao je Gioko V. Ruzio (1920-2018)

20. studenoga 2018. | Novosti
Gioko V. Ruzio

Početkom studenog, u svom domu na Ženevskom jezeru, u 98 godini života skončao je Gioko V(iktora) Ružić. Bio je jedan od posljednjih muških izdanaka istaknute riječke (Sušačke) obitelji: dobrotvor i rotarijanac.
Pred osam godina  objavljen je bio moj napis povodom njegove 90. godišnjice i prijema prigodnog odličja: tadašnjim se  mojim mislima ima malo šta dodati…

Gioko V.Ruzio, počasni član RC Rijeka odlikovan je  Spomenicom domovinske zahvalnosti (redom Danice hrvatske s likom Katerine Zrinske). Odluka se temelji  pored ostalog  na činjenici da je p. Ružić svu imovinu koju je u Rijeci naslijedio od oca Dr. Viktora Ružića, a koja mu je vraćena u postupku povrata oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, namijenio Rotary klubu u Rijeci kako bi bila temeljni kapital Zaklade „Dr. Viktor Ružić“. Iz prihoda ove zaklade RC Rijeka već godinama pomaže prvenstveno mlade talentirane ljude u školovanju i usavršavanju.

Razloge za to čitamo u samoj odluci Predsjednika RH:
Osnovnu i srednju školu završio je na Sušaku, a ekonomski fakultet pohađao je u Zagrebu, Bologni i Lousannei (Švicarska), gdje je i diplomirao. Pretežni dio radnog vijeka proveo je u Švicarskoj, baveći se uspješno trgovačkim poslovima. U poslovanju stekao je glas korektnog i poštenog poslovnog čovjeka. Iako je živio  i radio u inozemstvu, bio je u stalnom kontaktu ne samo sa članovima svoje porodice Ružić, Mažuranić, Brlić i Kukuljević, nego i sa drugim ljudima  sa područja Hrvatskog Primorja i Hrvatske i cijele bivše države, sa kojima je surađivao te ih nesebično pomagao. Posebno se to tiče emigranata nakon II svjetskog rata i kasnije, naših ekonomskih iseljenika a za vrijeme domovinskog rata izbjeglica i stradalnika.

Zajedno sa svojom suprugom Sonjom Hlebš Ruzio, poznatom glumicom, održavao je kontakte u domovini  sa kulturnim djelatnicima i pomagao u nastupanjima naših umjetnika u Švicarskoj. Za vrijeme domovinskog rata u suradnji sa Dr. Vladimirom Prašekom organizira pomoć u vidu nekoliko bolničkih kola sa lijekovima i drugim potrebštinama koje iz Švicarske i Austrije šalje u RH i Bosnu i Hercegovinu.

Nakon stvaranja samostalne Republike Hrvatske daruje Pravnom fakultetu  u Rijeci veliku pravnu knjižnicu sa nekoliko tisuća  knjiga prikupljenih u nekoliko generacija pravnika u porodicama Ružić, Mažuranić i Brlić.

Svu imovinu koju je naslijedio od oca Dr. Viktora Ružića, odnosno koja mu je vraćena u postupku povrata imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, namjenio je Rotary clubu u Rijeci, uz dogovor da ista bude temeljni kapital Zaklade »Dr.Viktor Ružić» u Rijeci, od čijeg će se prihoda pomagati prvenstveno mladi talentirani ljudi u školovanju i  usavršavanju.

Njegova je zasluga da su i dvije njegove sestre – Vera Willisits i Vesna Draxler namijenile svoje dijelove imovine navedenoj Zakladi. U pitanju je značajna imovina od 4 četverokatnice u centru Rijeke (Sušaka)  –  čiji su povrat i ulaganje u Zakladu «Dr. Viktor Ružić» još  u tijeku.

Slijedom iznesenog, evidentno je da je Gioko Ruzio časnim i uzornim ponašanjem  kroz cijeli svoj život, radom i korektnim uspješnim poslovanjem, svojim pomaganjem drugima, susretljivošću, humanošću, svojim prinosom općem dobru, svojim lojalnim odnosom prema domovini zavrijedio da mu se dodijeli Spomenica domovinske zahvalnosti.

Oleg Mandić