Predsjednici


Gordan Resan

 • Godina mandata
  2023. - 2024.

Danko Gudelj

 • Godina mandata
  2022. - 2023.

Dominik Simčić

 • Godina mandata
  2021. - 2022.

Marko Čićin-Šain, dr.sc.

 • Godina mandata
  2020. - 2021.

Ankica Šajbić Šukunda

 • Godina mandata
  2019.-2020.

Anto Domić

 • Godina mandata
  2018.-2019.

Goran Palčevski

 • Godina mandata
  2017.-2018.

Sandro Viškanić

 • Godina mandata
  2016.-2017.

Vidoje Vujić

 • Godina mandata
  2015.-2016.

Hrvoje Lulić

 • Godina mandata
  2014.-2015.

Vladimir Jurić

 • Godina mandata
  2013.-2014.

Darko Mihelić

 • Godina mandata
  2012.-2013.

Andrej Baša

 • Godina mandata
  2011.-2012.

Vladimir Tkalčić

 • Godina mandata
  2010.-2011.

Vidoje Vujić

 • Godina mandata
  2009.-2010.

Zlatko Rogić

 • Godina mandata
  2008.-2009.

Slobodan Škalamera

 • Godina mandata
  2007.-2008.

Ozren Marušić

 • Godina mandata
  2006.-2007.

Vinko Deković

 • Godina mandata
  2005.-2006.

Čedo Ilić

 • Godina mandata
  2004.-2005.

Darko Tolja

 • Godina mandata
  2003.-2004.

Milan Holjevac

 • Godina mandata
  2002.-2003.

Velimir Rahelić

 • Godina mandata
  2001.-2002.

Nikola Mikić

 • Godina mandata
  2000.-2001.

Ivan Modrić

 • Godina mandata
  1999.-2000.

Boris Vidović

 • Godina mandata
  1998.-1999.

Tomislav Sabljar

 • Godina mandata
  1997.-1998.

Želimir Vukušić

 • Godina mandata
  1996.-1997.

Ante Županić

 • Godina mandata
  1995.-1996.

Oleg Mandić

 • Godina mandata
  1994.-1995.

Zvonko Jadrešin

 • Godina mandata
  1992.-1994.