Što je to Rotary?


Rotary je svjetska organizacija poslovnih ljudi i humanitaraca koji vjeruju u važnost humanitarne podrške, podžavanje visokih etičkih razina u svim profesijama i u pomoć izgradnji mira, te u stvaranju boljeg razumijevanja među narodima. Rotary okuplja 1.227.545 muškaraca i žena u 31.561 Rotary-klubu u 166 zemanja i 35 zemljopisnih područja. Rotary zbližava ljude svih rasa, vjeroispovijesti i političkih uvjerenja u prijateljskom ozračju suradnje

Rotary je nastao 23. veljače 1905. formiranjem Rotary-kluba Chicago, Illinois, SAD. Prvu svjetsku organizaciju klubova koji promiču služenje, osnovao je odvjetnik Paul P. Harris.

Svaki Rotary-klub bira svoje članove, upravne odbore i ima jaku autonomiju unutar sustava svog statuta, statuta Rotary Internationala i drugih zakona. Rotary-klubovi sastaju se svakog tjedna poradi uspostavljanja prijateljstva i dogovaranja o aktivnostima služenja i ciljevima. Članstvo se stječe pozivom i zasnovano je na principu – po jedan zastupnik svake vrste posla ili djelatnosti, da bi se osigurao prosjek društvenog vodstva.


Rotary International

Rotary International (RI) udruga je Rotary-klubova širem svijeta, čija je najvažnija krilatica “Nesebično služenje”. Dvije svrhe RI jesu pomaganje, promicanje, širenje i nadgledanje Rotaryia širom svijeta te koordiniranje i usmjeravanje opće mađunarodne aktivnosti. Rotary-klubovi objedinjeni su prema zemljopisnim područjima nazvanim Rotary-distriktima. Svakim distriktom upravlja okružni guverner koji ispunjava dužnost službenika RI-a i predstavlja međunarodni odbor upravitelja.

Trenutno u svijetu ima 529 Rotary-distrikta objedinjeih u šest regija od kojih je jedna CEEMA (kontinentalna Europa, istočno Sredozemlje i Afrika). U područjima bez distrikta, Rotary se organizira u povjerenstva koje tvori upravni odbor koji se uobičajeno sastaje četiri puta u godini i tijelo je RI-a koje donosi osnovna načela i vodi politiku. Njegovo članstvo sastavljaju predsjednik i podpredsjednik RI-a i 16 članova svetskih zemalja. Predsjednik tu dužnost obavlja samo godinu dana a članovi upravnog odbora dvije godine.

Svi su voditelji Rotaryja na međunarodnoji lokalnoj razini neplaćeni dragovoljci. Sekretarijat RI-a pomaže Rotary-klubovima u provođenju projekata služenja i ostalih aktivnosti, a sastoji se od više ureda. Glavno sjedište svjetskog RI-a nalazi se u Evanstonu, dijelu Chicaga, Illinois, SAD. Regionalni ured RI-a za Europu i Afriku ima sjedište u Zurichu, Švicarska. Još je sedam filijala u Argentini, Australiji, Brazilu, Indiji, Japanu, Koreji i na Filipinima.