Bratimljenje


Povelja o bratimljenju

Rotary Club Noale Dei Tempesta – Rotary Club Rijeka