Natječaj za dodjelu stipendija 23./24.

22. rujna 2023. | Novosti | Projekti

Na temelju članka 6.  Pravilnika o uvjetima za dodjelu sredstava kojima se ostvaruje svrha zaklade „Dr. Viktor Ružić“ iz Rijeke, Strossmayerova 26, Upravni odbor raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija polaznika srednjih škola i studenata dodiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija uz slijedeće uvjete:

  • da su kandidati redovni učenici srednje škole, odnosno studenti visokoškolske ustanove,
  • da imaju prosjek ocjena do sada završenih razreda srednje škole (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole) ili položenih ispita ne manji od 4.5, odnosno adekvatan postotak usvojenog znanja u skladu s ECTS bodovnim sustavom i to za svaku akademsku godinu, s postotkom usvojenog znanja iznad 90%
  • za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za polaznike prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave.
  • da nisu ponavljali školsku, odnosno akademsku godinu.

Visina stipendije za učenike srednjih škola  iznosi 200 Eura mjesečno, odnosno 280 Eura mjesečno za studente, te će se isplaćivati temeljem sklopljenog ugovora u razdoblju od 01. listopada 2023. do 30. lipnja 2024. godine.

Zahtjev za stipendiju i s dokazima o upisanoj srednjoj školi ili fakultetu, ocjenama i motivacijskim pismom, podnosi se poštom ili osobno na adresu Zaklade, Strossmayerova 26, 51000 Rijeka uz naznaku „za natječaj“ ili na email Zaklade: info@zaklada-dr-viktor-ruzic.hr.

Rok za predaju prijava je do 10.  listopada, 2023. godine.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana isteka roka za prijavu.

Izabrani stipendisti Zaklade dr. Viktor Ružić, temeljem članka 16. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava kojima se ostvaruje svrha Zaklade „Dr. Viktor Ružić“, sklapaju ugovor sa Zakladom o međusobnim pravima i obvezama.


Prilozi