Uprava


Franko Gržetić

  • Rizničar

Gordan Resan, dipl.ing.arh.

  • Izabrani predsjednik

Igor Bezjak, odvjetnik

  • Oružar
  • Odbor za članstvo i nove klubove

Nikola Mikić

  • Ravnatelj zaklade

Valter Španjić, dr.med.dent.

  • Predsjednik Odbora za zakladu Viktor Ružić