Rotaract


Rotaract Rijeka

Povijest Rotaracta

U ranim šezdesetim godinama, Rotary klubovi u svijetu počeli su sponzorirati skupine mladih studenata u sklopu njihovih projekata na nivou zajednice.
U razdoblju od 1967-1968. godine Predsjednik Rotary Internationala Luther Hodges i  Rotary International Board of Directors odlučili su da ta klupska aktivnost poprimi međunarodni značaj, tako da je 1968. godine Rotaract odobren kao službeni program Rotary kluba. Prvi klub koji je osnovan bio je Rotaract Club North Charlotte, North Carolina, USA.

Tijekom prvih 20 godina, Rotaract je izrastao u jednu međunarodnu snagu u više od 124 zemalja sa više od 5 000 klubova i oko 150 000 članova koji se zalažu za služenje zajednici, širenje prijateljstva, profesionalnih kontakata i općenito poticanje razumijevanja u svijetu.
Danas u svijetu postoji više pd 7 600 klubova u 154 zemlje svijeta i otrpilike 176 000 članova.

Što je Rotaract klub?

Rotaract klub predstavlja dio globalne težnje poticanja mira i međunarodnog razumijevanja u svijetu. Taj trud počiva na nivou zajednice, ali nema ograničenja u svom razvijanji i širenju.

Zasto osnovati Rotaract klub?

Cilj Rotaract kluba je da omogući mladima u dobi od 18-30 godina mogućnost da poboljšaju i unaprijede svoje znanje i vještine tijekom svog profesionalnog razvoja, da se bave socijalnim problemima zajednice, da potiču bolje odnose među svim ljudima u svijetu kroz mrežu prijateljstva i uzajmno razumijevanje.

Koje su osnovne aktivnosti Rotaract klubova?

Rotaract klubovi organiziraju različite projekte i aktivnosti, koji primarno ovise o interesima kluba i njihovih članova, ali općenito gledano unutar Rotaracta postoje 3 osnovna oblika aktivnosti:

– Razvijanje upravljačkih sposobnosti (Leadership Development)
– Razvijanje profesionalnih vještina (Professional Development)
– Razvijanje projektnih sposobnosti (Service Development)

Struktura Rotaracta

Glavno tijelo unutar Rotaracta je District Governor- volonter Rotary Internationala koji je izabran od strane Rotary klubova u distriktu. Njegov je zadatak da organizira Rotary klubove u novim sredinama, planira projekte na nivou distrikta i slično.
District Governor je također zadužen za Rotaract klubove i imenuje District Rotaract Chairman-a i Distric Rotaract Committee u cilju poboljšanja komunikacije među klubovima i organiziranja novih Rotaract klubova u distriktu.
Na nivou distrikta glavnu funkciju vrši District Rotaract Representative ( DRR), rotarakter izabran od strane Rotaract kluobova. District Rotaract Representative imenuje Commitee Rotaract čiji je zadatak da planiraju projekte i aktivnosti na nivou distrikta.
District Rotaract Representative izabire se na demokratski način tajnim glasovanjem na Rotaract Konferenciji.  Uvjet je da je ta osoba bila predsjednik Rotaract kluba ili član District Rotaract Committee-a.

Sastanci na novou Distrikta

Najznačajniji su Rotaract Assembly i Rotaract District Conference.

USTROJSTVO ROTARACT KLUBA

Rotaract Board of Directors:
Sastoji se od: predsjednika, past presidenta, potpredsjednika (vice president), tajnika, rizničara.
Board of directros sastaje se najamanje jedanput mjesečno a članovi kluba mogu prisustvovati na njihovim sastancima.

Predsjednik:
Služi klubu i članovima. Njegov zadatak je da omogući razvoj upravljačkih mogućnosti članova, prati razvoj klupskih projekata, identificira sposobnosti svojih članova i prema tome im dodjeljuje određene aktivnosti.
Odgovoran je za djelovanje kluba, termine sastanaka i slično. Mora imati organizacijske sposobnosti sa ciljem razvijanja cjelokupnog godišnjeg plana u što krećem roku.
On je ujedno veza između Rotaracta i Rotary-a.

Podpredsjednik:
Zamjenjuje predsjednika kada je odsutan. Mora biti timski igrač, sposoban da prihvati odgovornost. Mora biti dobro upoznat sa svim ciljevima i planovima za tekuću godinu.
Često je primarni kandidat za slijedećeg predsjednika iako to nije obavezno.

Tajnik:
Mora imati dobre komunikacijske sposobnosti jer je zadužen za korespodenciju. Vodi bilješke na svakom sastanku te ih proslijeđuje Rotaract Committee-u sponzorirajućeg Rotary kluba. Kod tajnika stoje svi dokumenti vezani uz članstvo u klubu.

Rizničar:
Odgovoran za financijsku stabilnost i likvidnost kluba. Njegov je zadatak da prikuplja sredstva, priloge i slično i podmiruje sve klupske račune.

Rotaract Club Committee:

Sastoji se od 5 zasebnih tijela:
– Club service committee
– International service committee
– Community service committee
– Professional development committee
– Financial committee