50 Stvari Koje bi Svaki Rotarijanac Trebao Znati: #1


Kako opisujete organizaciju koja se zove “Rotary”? Ima jako puno karakteristika Rotary Cluba kao i aktivnosti milijuna Rotarijanaca. Oni pružaju usluge, internacijonalnost, članstvo, klasifikacije za svako zvanje, razvijanje dobre volje i svjetskog razumjevanja sa naglaskom na visoke etičke standarde, briga za druge ljude i druge kvalitete.
1976 godine Rotary International Borad direktora je zainteresiran za stvaranje sažetka definicije glavnih značajki Rotarija. To je vodilo do troje ljudi koji su tad služili na “Rotary Public Relation” (Rotary sastav za odnose s javnošću) i zatražili da se Rotary definira u jednoj rečenici. Nakon mnogo razmišljanja prezentirali su definiciju, koja se i danas koristi:

“Rotary je organizacija poslovnih i privatnih svjetsko povezanih ljudi koji pružaju humanitarnu uslugu, promiču visoke etičke standarde u svim aspektima i pomažu stvoriti dobru volju i mir u svijetu.”

 

Tih riječi se isplati zapamtiti kad netko pita “Što je to Rotary club?”