Devedeset i jedna godina prijateljstva i dobročinstva

21. listopada 2021. | Iz medija

Danas naš klub slavi 91. godišnjicu osnutka,  a tom prigodom čestitao nam je i Rotary International čiju čestitku prenosimo:

Poruka iz RI:

“Dear Friend ,

This is Suren Poruri, Assistant Governor, RI District 3150, from India.

Your rotary club of Rijeka was chartered on 20-Oct-30, which is today.

I would like to extend my warm wishes to you and to all your club members on this joyous moment.

Rotary is the only organization which has global foot print and is working towards happy communities across the world with it’s noble initiatives.

Thanks to our rotary club founder Rtn Paul Harris, we are able to make a difference in the communities where we live.

Thanks and regards

Suren Poruri

Assistant Governor

District Best Club President for year 2017-18

Secunderabad West

RI district 3150”

Inače, kako je Rotarijanski pokret bio zabranjen u NDH i SFRJ,  uz 91. godišnjicu osnutka slavimo i 40 godina aktivnog djelovanja.

Zanimljivost: Charter RC Sušak održan je 18.3. 1931., a Rotary Interantional, zaprimio je pristupnicu RC Sušak 20.10.1930., Charter RC Rijeka održan je 1.5.1993. u Opatiji u Kongresnoj dvorani GH Adriatic, nasljanjajući se na tradiciju svoga prethodnika. Prije nekoliko godina Rotary Ineternational je i službeno priznao RC Rijeka kao pravnog sljednika RC Sušak.

Evo i kratkog pasusa iz članka koji je naš dragi prijatelj i klupski kolega, Oleg Mandić napisao u Sušačkoj reviji o povijesti RC Sušak, ujedno i povijest našeg kluba:

Godine 1930. Sušak je imao 20.000 stanovnika i bio je grad izrazito razvijenih gospodarskih aktivnosti. Prevladavaju bankarstvo, trgovina, pomorstvo, industrija papira i prerada drva. Razvoju pogoduje zemljopisni položaj i blizina granice s Italijom, prostranost morskoga pristupa i relativno dobra povezanost s unutrašnjosti.

Takva sredina otvorena je za nove ideje, i ako ih prihvati, ne oklijeva ih pretočiti u život, smatrajući ih svrsishodnim i korisnim za zajednicu.

To je otprilike bio scenarij koji je prethodio inicijativi RC-a Zagreb da organizira osnivanje RC-a na Sušaku. Odvjetnik dr. Ferdo Pavelić, bankar Milorad Smokvina i profesor Ivan Sveško bili su prvi s kojima se Edo Marković, predsjednik RC-a Zagreb, povezao, potaknuo ih, i potom godinu dana pratio u postupku osnivanja Kluba. O tomu postoji zapis od 7. rujna 1930. – službeni izvještaj Ede Markovića, sekretaru Rotary Internationala.

U navedenome izvještaju spominje se 16 članova – osnivača. Njihov sam popis našao u Zürichu, u Arhivu RI-a. Evo njihovih imena s osnovnim podacima:

1. Bogumil Antić, vlasnik firme Antić & Co.

2. Nikola Bolf, suvlasnik firme Ivan Bolf

3. dr.Niko Bonetić, liječnik dermatolog, šef odjela Banovinske bolnice

4. Albin Zelligoi, direktor Luke

5. Ferdo Godina, gradski savjetnik

6. dr. Aleksandar Gorup, potpredsjednik Jadranske plovidbe A. D.

7. Vinko Mikuličić, vlasnik firme V. Mikuličić (žitarice i kolonijalna roba)

8. Eduard Pajkurić, voditelj Prekomorske plovidbe

9. dr. Ferdo Pavelić, odvjetnik

10. dr. Zlatko Prikril, građevinski inspektor

11. Zvonko Richtmann, voditelj odjela Jugoslovenske udružene banke

12. dr. Viktor Ružić, član direktorskoga kolegija Jadranske plovidbe

13. Milorad Smokvina, zamjenik voditelja Prve hrvatske štedionice

14. prof. Ivan Sveško, nastavnik

15. dr. Otmar Transmiler, direktor Doma narodnog zdravlja

16. barun Milan Turković – veleposjednik

Barun Milan Turković-Kutjevski,

prvi predsjednik RC-a Sušak

Tijekom 10-godišnjega djelovanja, u RC Sušak učlanilo se 45 osoba, no nisu svi i ostali u članstvu. Poneki zbog odlaska iz Sušaka, drugi zbog prevelike zauzetosti ili pak zbog osobnih razloga. Ipak, navodim njihova imena i osnovne podatke:

17. Dragutin Broz, upravitelj Hrvatske poljodjelske banke, podružnica Sušak

18. Viktor Car Emin, književnik

19. Viktor Cerić, direktor Javnih i carinskih slobodnih skladišta

20. Vilko Devčić, ljekarnik

21. Vladimir Devčić, vlasnik Pomorskoga štamparskoga zavoda Sušak

22. Mate Frančić

23. Teddy Gjivović, profesor Državne Trgovačke akademije

24. dr. Velimir Guteša, direktor Banovinske bolnice.

25. Oskar Hartlieb, direktor tvornice papira Smith & Maynier

26. dr. Dionizije Jakovčić, tajnik Prekomorske plovidbe d.d. Sušak

27. dr. Vladimir Kojić, generalni konzul Kraljevine Jugoslavije u Rijeci

28. dr. Janko Komljenović, šef kirurškog odjela Banovinske bolnice

29. dr. Ivo Lipovščak, predstojnik gradske Policije

30. dr. Josip Marković, šef Antituberkuloznog dispanzera Doma narodnog zdravlja

31. Milivoj Mezzorana, profesor Državne Trgovačke akademije

32. Mario Mikuličić – Rabić, vlasnik t.t. M.Mikuličić – Rabić

33. Nikola Očigrija, direktor državne Trgovačke akademije

34. Gjuro Pany, turistički inspektor za Hrvatsko primorje i Gorski kotar

35. ing. Andre Perušić

36. Josip Premrou, poduzetnik u drvnoj industriji

37. ing. Lujo Rac, gradski inženjer

38. Dragutin Retl, predsjednik Okružnoga suda Sušak

39. Niko Rošić, činovnik t.t. Ant. & Rošić Co.

40. Gjuro Ružić, predsjednik Gradske općine

41. Rikard Salaher, umirovljeni kontraadmiral, predsjednik Jadranske straže

42. Božidar Švrljuga, direktor Oceanije, brodarsko A.C.

43. Milan Švrljuga, direktor Jadranske plovidbe d.d. Sušak

44. Viktor Turina, prokurist t.t.-a Prvi sušački mlin na valjke S. Turina

45. Karlo Vrbaneze, zakupnik Palace hotela Zagreb, hotela Therapia i hotela Miramare u Crikvenici.

 

SVI PREDSJEDNICI RC-A SUŠAK

barun Milan Turković 1930./31.

barun Milan Turković 1931./32.

Niko Bonetić  1932./33.

Viktor Ružić  1933./34.

Milorad Smokvina 1934./35.

Bogumil Antić 1935./36.

Niko Bonetić 1936./37.

barun Milan Turković 1937./38.

Ferdo Pavelić 1938./39.

Ferdo Pavelić 1939./40.

Božidar Švrljuga 1940./41.