Natječaj za dodjelu stipendija zaklade “Vikor Ružić”

23. rujna 2019. | Novosti

Rotary klub Rijeka objavljuje natječaj zaklade “dr. Viktor Ružić” za dodjelu stipendija  namijenjen nadarenim učenicima i studentima.

Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 7.000 kn za školsku godinu 2019/2020.

Uvjeti natječaja koje kandidati trebaju ispunjavati:

1) Za dodjelu stipendija Zaklade mogu se natjecati učenici koji redovno pohađaju neku od hrvatskih ili inozemnih srednjoškolskih ustanova:

 • koji nisu stariji od 19 godina,
 • nisu maturanti,
 • nisu (osim iz opravdanih razloga), ponavljali razred srednje škole, imaju prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju 4,5 ili više (za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole),
 • imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

2) Za dodjelu stipendija Zaklade mogu se natjecati redovni studenti na hrvatskim i inozemnim sveučilištima:

 • koji nisu stariji od 25 godina,
 • nisu apsolventi,
 • nisu, (osim iz opravdanih razloga) ponavljali godinu studija,
 • imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju 4,5 ili više odnosno adekvatan postotak usvojenog znanja po ECTS (bodovnom sustavu), i to za svaku godinu studija s postotkom usvojenog znanja iznad 90% (za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za polaznike prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave),
 • imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

3) Za dodjelu stipendija Zaklade mogu se natjecati polaznici poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja:

 • koji nisu stariji od 35 godina,
 • koji su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više odnosno adekvatan postotak usvojenog znanja po ECTS (bodovnom sustavu), i to za svaku godinu studija s postotkom usvojenog znanja iznad 90%,
 • sami snose troškove poslijediplomskog usavršavanja,
 • imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

4) Prijave za dodjelu stipendija i novčanih sredstava vrednuju se tako da se boduje:

 • uspjeh u školovanju/studiju,
 • znanstvenostručni rad,
 • rektorova nagrada,
 • odgovarajuća državna i/ili međunarodna nagrada (1. – 3. mjesto),
 • za doktorande originalnost teme doktorskog rada, doprinos znanosti i primjenjivost istraživanja u gospodarskoj praksi.

Rok za podnošenje prijava je 20. listopad 2019.

Prijave za dodjelu stipendija podnose se u pisanom obliku koji treba sadržavati motivacijsko pismo te preslike dokumentacije potrebne za dokazivanje   statusa koji odgovara uvjetima natječaja na adresu: ROTARY KLUB RIJEKA Strossmayerova ul. 26, 51000, Rijeka (za stipendiju).