Rotary klub Rijeka na riječkoj adresi

1. lipnja 2012. | Aktivnosti

Rotary klub Rijeka, drugi najstariji klub u rotary zajednici na području Republike Hrvatske, napokon ima sjedište u Rijeci. Odlukom skupštine RC Rijeka, sa početkom nove rotarijanske godine 2012./2013. klub je na adresi Strossmayerova 26/I u prostorima zaklade dr. Viktor Ružić.