Zajedno za bolji svijet

15. rujna 2021. | Aktivnosti

Nakon ljetne stanke RC Rijeka krenuo je aktivno u novu rotarijansku godinu sa željem da još više postigne na širenju ideje prijateljstva i dobročinstva, te mira i suradnje među narodima.

U ponedeljak smo ugostili drage prijatelje iz klubova Venezia Mestre i Koln Ambassadors, koji su nam uputili poziv da se pridružimo grupi klubova iz Belgije, Francuske, Italije, Njemačke i Velike Britanije na promoviranju i prakticiranju tih ideja u međusobnoj suradnji i na globalnoj razini. Ovi klubovi surađuju još od 1975. godine, a njihov poziv shvatili smo i kao priznanje za dosadašnji rad RC Rijeka i potvrdu prijateljstva koje nas veže sve ove godine.

Uz zanimljivu prezentaciju koje je uključivala i informacije o dasad postignutom u pomaganju potrebitih i ugroženih u Africi i Južnoj Americi, ali i u Europi, postavljeni su temelji za buduću suradnju i daljnje zajedničke humanitarne aktivnosti.

Rotary je jedna od najtransparentnijih humanitarnih organizacija  u svijetu, a kroz ovakve akcije u suradnji sa lokalnim Rotary klubovima svi uključeni mogu biti sigurni da pomoć stiže onima kojima je i namjenjena u potpunom iznosu i obliku, mijenjajući živote pojedinaca i cijelih zajednica nabolje.